Modalverber – kunne, måtte, skulle og ville

at kunne bruges

 • om at have mulighed for noget
 • om noget, man har evner for eller har lært

 

at måtte bruges

 • om at have lov til noget
 • om en nødvendighed eller den eneste mulighed

Obs! I denne betydning kan måtte hverken bruges negativt eller i spørgsmål.

 • Der hedder det behøver ikke/behøver:
  • Klokken er ikke så mange, så vi behøver ikke skynde os.
  • Han behøvede ikke at arbejde hårdt for at blive færdig til tiden.
  • Behøver jeg svare på det?

 

at skulle bruges

 • om noget, som er planlagt eller styret af ydre forhold
 • når man stiller forslag
 • om noget, man har læst eller hørt
 • om en handling, der bliver vurderet, efter den er sket

 

at ville bruges

 • når man vil udtrykke et ønske eller en vilje
 • om noget, man ikke er sikker på eller om en forudsigelse om fremtiden
 • om en ikke-virkelig situation (irrealis)

 

Source: Birte Langgaard, 2015. Danske stemmer, pp. 146-147, Gyldendale