24 Jan 2017, Berlingske

»Der er ingen, der har lyst til at være den, der henter børnene sidst i børnehaven«


Danske forældre henter og bringer deres børn imellem klokken otte og 16. Men deres arbejdsliv foregår på alle tider af døgnet. Er det på tide at gøre daginstitutionernes åbningstider endnu mere fleksible?
MANDAG D. 23. JANUAR 2017 KL. 17:00

Det har altid været sådan. Mellem otte og ni er der gang i morgentrafikken hos landets daginstitutioner, og mellem 15 og 16 dukker forældrene op igen for at hente de små.
Ude i de danske familier fortsætter arbejdet dog alligevel: Man går til møder om aftenen, ringer til en kollega efter spisetid og svarer på vigtige mails efter børnene er blevet puttet.
Bruger de danske forældre så muligheden for at få passet børnene tidligere og senere?

En ny undersøgelse fra KORA bestilt af Børne- og socialministeriet her forud for regeringens dagtilbudsudspil til foråret, viser, at landets kommuner oplever en begrænset efterspørgsel efter pasning udenfor almindelig åbningstid.

Aften-, natte- og weekendtimer bliver sjældent benyttet. Det gør pasning i de tidlige morgentimer til gengæld hos de kommuner, der tilbyder det.
Børne- og socialminister Mai Mercado ser det bånd, som forældre lægger på hinanden, som en af forklaringerne.
»Forældre måler sig op imod hinanden. Der er ingen, der har lyst til at være den, der henter børnene sidst i børnehaven. Derfor ligger der det her pres. De fleste har en fuldtidsplads og derfor har forældre også en opfattelse af, at man skal aflevere tidligt om morgenen. Forældre er meget præget af en 8-16 kultur. Den må man godt give lidt slip på. Vi skal også tænke i løsninger, som passer bedre til forældrenes behov,« siger hun.

‘foregår take place, happen, go on, be in progress
foregår på be conducted in
gang walk, gait, step, course, progress, march, passage, aisle, corridor, hallway
være gang i take place, be busy
dukker op turn up, come up, show up
bliver puttet be tucked in, be laid on the bed
forud ahead, beforehand, in advance
udspil

(-let, -, -lene)

proposal, move, gambit, initiative, lead
en efterspørgsel efter – a demand for –
bånd band, ribbon, string, twine, hoop, tape, tie, restriction
opfattelse

(-n, -r, -rne)

perception, idea, conception, opinion, view, interpretation, comprehension
præger characterise, mark, permeate, pervade, impact on,
være præget af – be marked by -, be accompanies by -,
slip break, slip, slippage
give slip på – relinquish –
løsning solution, resolution, answer, settlement

http://www.b.dk/nationalt/der-er-ingen-der-har-lyst-til-at-vaere-den-der-henter-boernene-sidst-i

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s